Koncernen

Spinova AB ägs av Large cap list noterade industrikonglomeratet Indutrade AB.

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Företaget förvärvar välskötta små och medelstora bolag som har en bra marknadsposition inom sina respektive kompetensområden.

Indutrades styrmodell kännetecknas av decentralisering, eftersom de bästa affärsbesluten bedöms och  fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov och processer. Indutrades dotterbolag ska ha eget ansvar för bolagets resultat. Härmed uppnås en hög grad av flexibilitet samt en stark entreprenörsanda. Samordning sker inte från koncernledningens sida utan mellan dotterbolagen i den omfattning dessa finner lämpligt.