GDPR

Spinova ska inte lagra och använda mera personuppgifter än vad som behövs för att upprätthålla våra affärsrelationer. Vi processar endast personuppgifter som har givits frivilligt via visitkort, e-post, telefon, offerter eller personliga möten.

All personliga data måste vara relevant och korrekt och endast i den omfattning som relationen(affären) kräver och skall sparas endast så länge det är relevant för relationen(affären).

Då personuppgifter hålls lagrade skall uppgifterna skyddas från otillåten användning och konfidentialitet ska beaktas. Spinova delar inte personuppgifter med tredje part, så länge det inte finns samtycke.

Kamerabevakning på Spinova

Dokument - Information om kamerabevakning på Spinova AB