Det vi tillverkar är nästan alltid en komponent av flera i kundens del- eller slutprodukt och det självklara valet är oftast att kunden själv gör detta hos sig. Om vi tillsammans ser en möjlighet till ett effektivare upplägg genom att montera kundens del- eller slutprodukt hos oss, så gör vi gärna det. Givetvis ser vi också till att eventuell kompetensförsörjning från andra tillverkare omdirigeras direkt till oss.

Vi är alltid beredda på att ta steget från en komponentleverantör till en produktleverantör!


Montage