Vår företagskultur

I ett tidigt skede i vår utveckling, arbetade vi fram en unik marknadsorienterad företagskultur. Med denna som bas har vi kunnat växa kontinuerligt utan att det negativt påverkat vår servicenivå. Vår företagskultur tillsammans med vår erfarenhet och kunnande ger dig en leverantör du kan lita på. Nu och i framtiden.

Våra fem hörnstenar:


Pålitlighet - Vårt småländska arv präglas av klurighet, envishet & sparsamhet. Genom att använda detta tillsammans med vår höga servicevilja, skall våra kunder uppfatta oss som marknadens mest pålitliga leverantör av fjädrar och tråddetaljer.

Affärsmässighet - För att vara konkurrenskraftiga krävs att vi ständigt förbättrar våra arbetsmetoder och har ett affärsmässigt tänkande, präglat av hög etik och moral i allt vi gör.

Arbetsklimat - Vi skall ha en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö präglad av högt i tak, arbetsglädje och god kamratskap.

Frihet under ansvar - Vi eftersträvar en organisation med tydlig målstyrning och delegerat ansvar såväl som befogenheter.

Ordning & reda - Det är en förutsättning.