Välkommen Mikael Norman!

Vi välkomna vår nya konstruktör Mikael Norman till Spinova!