Semestertider / Summer holiday 2022

Semesterinformation för Spinova AB 2022

Spinova har sin semesterperiod 2022 under veckorna 28-32.
Veckorna 29-31 är företaget helt stängt. Under dessa veckor sker inga utleveranser och vi har heller ingen möjlighet att ta emot gods.
Vi kommer under veckorna 28 och 32 ha en viss begränsad verksamhet och försöker i samråd med våra kunder planera för att minimera störningar.
Detta innebär att vi kommer att leverera ut gods från Torsås fram till och med fredag vecka 28 och därefter igen måndag vecka 32.
Skulle ovanstående bli problem för Er, kontakta oss så att vi gemensamt kan hitta bästa upplägg och lösning.

Vi önskar Er en trevlig sommar!
Teamet på Spinova

_______________________________________________________________________________________________


Closure for summer holiday at Spinova AB 2022

Our holiday period occurs in 2022 during weeks 28-32.
Week 28: Open with reduced capacity
Week 29—31: Closed. During those three weeks no goods can be handled. (No dispatches and no arrivals).
Week 32: Open with reduced capacity
This means that we will deliver the goods from our production unit in Torsås until week 28 and then again in week 32.
Should the above be a problem for you, please contact us so we can find the best approach and solutions.

We wish you a nice summer!
The Spinova Team.