Föregående Nästa

Tråddetaljer

De senaste åren har vi gjort betydande investeringar i maskiner som kan producera en mängd varianter av tråddetaljer med bra ekonomi i såväl små som stora serier. Vi kan tillverka tråddetaljer i tråddimensioner upp till 4,00.
Våra tråddetaljer är oftast tillverkade av fjädrande tråd, men kan också vara tillverkade av vanlig järntråd.

Det finns i princip inga begränsningar för hur en tråddetalj kan vara utformad. Kom till oss med dina idéer, så förverkligar vi dem gemensamt på bästa sätt!

Sågverksgatan 13 | Box 150 | 385 22 Torsås | Tel +46 (0)486-412 00