TRÅDDETALJER

DET FINNS I PRINCIP INGA BEGRÄNSNINGAR PÅ HUR EN TRÅDDETALJ KAN VARA UTFORMAD

Tråddetaljer

De senaste åren har vi gjort betydande investeringar i maskiner som kan producera en mängd varianter av tråddetaljer med bra ekonomi i såväl små som stora serier. Vi kan tillverka tråddetaljer i tråddimensioner upp till 4,00.
Våra tråddetaljer är oftast tillverkade av fjädrande tråd, men kan också vara tillverkade av vanlig järntråd.

Det finns i princip inga begränsningar för hur en tråddetalj kan vara utformad. Kom till oss med dina idéer, så förverkligar vi dem gemensamt på bästa sätt!

Tråddetaljer