FJÄDRAR & PRESSDETALJER

Här ser man vårt breda produktutbud som vi är experter på!

Vi utvecklar och producerar skräddarsydda fjädrar och tråd- och pressdetaljer i såväl små som stora volymer. Varje order är unik, en ny utmaning och det är precis så som vi vill ha det.

Utmaningarna ställer höga krav på oss och gör att vi till fullo kan nyttja vår kunskap och erfarenhet för att göra optimala materialval, beräkningar, funktionsduglighet och livslängd. Genom utmaningarna utvecklas vi och blir bättre och våra kunder får de bästa produkterna.

SPINOVA-PRODUKTER
 
 

 
Livscykel-anpassat