Utmärkelser

Spinova AB är ett AAA -företag. Detta är en garanti för att vi sköter våra åtaganden – både mot kunder och leverantörer.

 

De senaste åren har vi fått ett antal utmärkelser från nöjda kunder, för att nämna några;

Sågverksgatan 13 | Box 150 | 385 22 Torsås | Tel +46 (0)486-412 00