Föregående

Livscykelanpassat

Från flexibel prototyptillverkning till rationell högvolymsproduktion. Vi har möjligheter att vara en kompetent leverantör under produktens hela livscykel, allt ifrån prototyptillverkning och lågserietillverkning.

Då volymer ökar går vi över till mer rationella tillverkningsmetoder som tempoarbeten eller kostnadseffektiva följdverktyg. Vi anpassar oss alltid efter kundernas behov och hjälper till att hitta den mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoden beroende på var produkten befinner sig utifrån dess livscykel.

Framtagning av nya produkter, ofta i olika varianter, i småserier för vidare utprovning i kundens applikation är vardagsmat för oss!

Givetvis med korta ledtider.

Sågverksgatan 13 | Box 150 | 385 22 Torsås | Tel +46 (0)486-412 00