Kvalitet & Miljö

Spinova är certifierade enligt ISO 9001:2008. Ladda ner Certifikat.                                                                                                                                                                                                                                               

Vi arbetar strukturerat med våra miljöfrågor. 2003 omgraderades företaget från en C-klassning till en U-klassning.

Vår kvalitetspolicy i sammandrag:

Miljöpolicy (utdrag ur miljöpolicy)

”För oss är det naturligt med ett effektivt och engagerat miljöarbete i alla delar av vår verksamhet. Genom vårt arbete skall verksamhetens miljöpåverkan minskas kontinuerligt.”

Sågverksgatan 13 | Box 150 | 385 22 Torsås | Tel +46 (0)486-412 00