Organisation

"Organisationen skall vara så platt som möjligt för att åstadkomma mesta möjliga handlingskraft och flexibilitet."

Försäljningsfunktionen är våra kunders förlängda arm in i vår organisation. Övriga funktioner är stödfunktioner till försäljningen och våra kunders behov.

Sågverksgatan 13 | Box 150 | 385 22 Torsås | Tel +46 (0)486-412 00